Rejestry Krajowy Rejestr Sądowy - nr KRS: 0000410283
Główny Urząd Statystyczny - nr REGON: 145986566
Urząd Skarbowy - nr NIP: 531-16-88-171

nr konta 12 1020 1026 0000 1102 0197 6265  Bank PKO B.P. Nowy Dwór MazowieckiZarząd

Rafał Szklarski - Prezes

Jacek Borkowski - Wiceprezes

Dariusz Fiuk - Wiceprezes

Arkadiusz Majewski - Sekretarz

Lidia Porzyc - SkarbnikKomisja Rewizyjna

  Tomasz Płaneta - Przewodniczący

  Anna Kotulska - Członek

  Daniel Trześniewski - Członek