1.    Celem Stowarzyszenia Rozwoju Twierdzy Modlin jest:


a.    tworzenie i wspieranie inicjatyw służących rozwojowi regionu,
b.    promowanie idei samorządności w społeczności lokalnej,
c.    polepszenie wyglądu dzielnicy,
d.    poprawa życia mieszkańców,
e.    współtworzenie życia kulturalnego.


2.    Realizacja celów Stowarzyszenia odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności poprzez:


a. organizowanie spotkań z gotowymi do współpracy przedstawicielami lokalnej społeczności,
b. kształtowanie postaw obywatelskich,
c. współpraca z innymi organizacjami o podobnym celu działania
d. organizowanie lub współorganizowanie lokalnych wydarzeń społecznych


Pobierz statut stowarzyszenia

Pobierz deklarację członkowską

Jeśli potrafisz i chcesz poprawiać życie w naszej dzielnicy, wypełnij deklarację i wstąp do naszego stowarzyszenia.

Poszukujemy ludzi chętnych do współpracy
 
Podziel się